Masz dodane produkty do koszyka. Kliknij tutaj, aby wkleić zamówienie do formularza kontaktowego. Możesz także opróżnić koszyk.

POLITYKA PRYWATNOŚCI TALES sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny RODO
Szanowny Kliencie !
W trosce o ochronę Twoich danych osobowych przygotowaliśmy Politykę Prywatności, która została dostosowana do wymogów RODO. Poniżej znajdziesz informacje o zasadach postępowania z Twoimi danymi osobowymi, oraz o przysługujących Ci prawach. Administratorem Twoich danych, gromadzonych przez TALES Sp. z o.o., także poprzez sklep internetowy Hurtceny.pl, jest TALES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-720, ul. Saska 23, wpisany do KRS nr 0000147603, NIP 6792747171, REGON 356592170. Twoje dane osobowe przetwarzamy są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.
Przekazywane przez Ciebie dane są dobrowolne . Są one merytorycznie poprawne i przetwarzane zgodnie z prawem, są też zgodne z celami, do których zostały zebrane. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Wyrażenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych, oraz z uwagi na bezpieczeństwo prawne do czasu realizacji naszych roszczeń. Przetwarzając Twoje dane osobowe dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej. Podejmowane przez nas zgodne z przepisami działania mają na celu ochronę Twoich danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, oraz dostępem. Zgromadzone dane mogą być przez nas przetwarzane w ramach grupy kapitałowej, oraz w ramach współpracy z dostawcami i usługodawcami a także podwykonawcami w zakresie, który jest niezbędny do realizacji obowiązujących nas umów, oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Cele gromadzenia i przetwarzania danych to: zawarcie i realizacja umowy, przyjmowanie zamówień, rozliczenia, reklamacje, gwarancje, zwroty, rękojmia, komunikacja, marketing bezpośredni, cele analityczne ( na potrzeby wewnętrzne ) oraz inne niezbędne i uzasadnione interesy administratora. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, Twoje dane mogą być również przekazane do dostawcy USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, producenta produktów farmaceutycznych w celu wykonania umowy raportowania sprzedaży produkowanych wyrobów farmaceutycznych – raportowanie to dotyczy wyłącznie danych jawnych, dostępnych w ramach Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia, usunięcia i do cofnięcia udzielonej nam zgody. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Administratorem elektronicznie na adres: rodo@tales.pl lub pisemnie pod adresem wskazanym w punkcie 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.
Jeżeli uznasz, że Twoje prawa dot. ochrony danych osobowych zostały naruszone niezwłocznie skontaktuj się z nami, abyśmy mogli uwzględnić wszelkie Twoje sugestie. Masz też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Certyfikaty

© Copyright by Tales | 2024